CONTRACT

de comercializare a pachetelor de servicii de călătorie

Nr. ………….. / ………..………….

 

Părțile contractante:

Societatea Deluxe Moments SRL cu sediul în Sat Dudu, Com. Chiajna, Str. Rezervelor nr. 62, Bloc 5, et. 5, ap. 89, Jud. Ilfov,,  cod postal 077040, tel: 0745 22 99 99,  0745 22 99 98    e-mail: contact@livetravel.ro, pagina web: www.livetravel.ro, Cod de Înregistrare Fiscală 32603573, înregistrată la Registrul Comerțului sub numarul J23/3812/2013, titulară a Licenței de turism nr. 1979/26.06.2019, pentru Agenția de Turism - LIVE TRAVEL, Polița de Asigurare emisa de CITY INSURANCE seria BN nr. 1298 valabila până la data de 29.05.2020 , data la care va fi reinnoita, cf. legislatiei in vigoare, privind rambursarea cheltuielilor de repatriere si/ sau a sumelor achitate de catre calatori, afisata pe pagina web a agentiei de turism https://www.livetravel.ro, operator de date cu caracter personal, inscris sub nr. 13280, reprezentată prin Dna. RĂDULESCU ANDREEA-GABRIELA – Administrator,  în calitate de ORGANIZATOR

și

Dl./dna......................................................................................................................................................,domiciliat/domiciliata in..................................................................................................................................... telefon..................................................,

e-mail..............................................................posesor/posesoare al/a cartii de identitate seria ............. nr. ............................., eliberata de ................................................... la data de ......................................, CNP ............................................................ in calitate de Calator (titular de contract) si/sau REPREZENTANT pentru SC …..........................................................................., Cod Fiscal …................................, Nr. RC. …..........................., adresa ………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………

au convenit, de comun acord si cunoscand toate conditiile, la incheierea prezentului contract.

 I. Obiectul contractului

1.1. Il constituie vanzarea de catre ORGANIZATOR a pachetului de servicii turistice inscris in voucher, bilet de odihna, tratament, bilet de excursie, alt inscris anexat prezentului contract si eliberarea documentelor de plata si calatorie.

a. Pachetul de servicii este organizat si vandut pe cont propriu de catre LIVE TRAVEL in calitate de agentie organizatoare;

b. Pachetul de servicii este vandut de LIVE TRAVEL in calitate de agentie intermediara, in contul agentiei organizatoare (*este mentionata in Tabel 1./rubrica Touroperator

Destinatie:

Nr. Nopti:

Hotel:

Perioada:

Tip Camera:

Pret/pers./sejur:

Tip masa:

PRET TOTAL SERVICII:

Servicii incluse:

 

 

Note:

 

 

Organizator:

 

SC….………………………………..……………………..……SRL, cu sediul in…………………………………………………………..…………, tel. ………………….………..email………………..…………………………CUI…………….........., J…..…/……..../……………., titulara licentei de turism ….………/…….…………., Polita de Asigurare emisa de ………….………………………………………..seria ……..nr…….….…...…privind rambursarea cheltuielilor de repatriere si/ sau a sumelor achitate de catre turist.

 

 

In cazul vanzarii serviciilor turistice online/website sau prin intermediar (alte platforme e-commerce detinute de terti), va fi necesara o reconfirmare offline a serviciilor achizitionate, telefonic si in scris, in decurs de 3-5 zile lucratoare, in vederea intelegerii si acceptarii tuturor conditiilor contractuale de catre CALATOR, care a achizitionat prin intermediul acestora, un pachet de servicii turistice. In cazul neconfirmarii serviciilor (cazare, transport etc), organizatorul va oferi calatorului o varianta alternativa sau va returna integral avansul/sumele platit(e), fara niciun fel de retineri/penalizari.

II. Incheierea contractului

2.1. Contractul se incheie dupa caz in oricare din urmatoarele situatii:

a) in momentul semnarii lui de catre calator sau prin acceptarea conditiilor contractuale de servicii de calatorie inclusiv in cazul celor achizitionate la distanta prin telefon sau mijloace electronice;

b) in momentul in care calatorul primeste confirmarea scrisa a rezervarii de la Organizator, in cel mult 60 de zile calendaristice de la data intocmirii bonului de comanda. Este responsabilitatea agentiei de turism de a informa calatorul prin orice mijloace convenite in scris cu acesta (telefon, mail, fax etc.) daca rezervarea pe care a solicitat-o s-a confirmat. Pentru procesarea unei rezervari de servicii, organizatorul poate solicita un avans cuprins intre 20 - 50 % din pretul pachetului sau plata integrala a contravalorii pachetului, in functie de data la care calatorul solicita serviciile. Daca inscrierea intervine cu mai putin de 30 zile inaintea plecarii, pachetul turistic se va achita integral. In cazul nerespectarii termenelor de plata, Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula rezervarea.

1. In cazul in care continutul bonului de comanda nu difera de continutul confirmarii calatoriei turistice si confirmarea s-a efectuat in termenul de 60 de zile calendaristice de la data semnarii bonului de comanda, calatorul care decide sa renunte la calatoria turistica, datoreaza agentiei penalitati conform cap. VI din prezentul contract.

2. In cazul in care continutul bonului de comanda difera de continutul confirmarii calatoriei turistice primite in scris de la agentie sau daca aceasta confirmare nu s-a facut in termenul de 60 de zile calendaristice de la data semnarii bonului de comanda, calatorul poate considera ca voiajul nu a fost rezervat si are dreptul la rambursarea imediata a tuturor sumelor deja platite, daca acesta nu opteaza pentru o variant alternativa

c) in momentul eliberarii documentelor de calatorie (voucher, bilet de odihna si/sau tratament, bilet de excursie, etc.), inclusiv in format electronic, in cazul in care pachetele de servicii de calatorie fac parte din oferta standard a agentiei de turism sau exista deja confirmarea de rezervare din partea altor prestatori.

2.2. In cazul in care prezentul contract este pus integral la dispozitia calatorului sub forma de catalog, pliant, alte inscrisuri, site-ul agentiei sau alte mijloace de comunicare electronica (e-mail, fax, etc.), obligatia de informare a calatorului este considerata indeplinita prin inscrierea acestei informatii in oricare dintre documentele de calatorie sau documentele fiscale furnizate de agentie, nefiind necesara incheierea in forma scrisa a contractului cadru de comercializare a pachetelor de servicii de calatorie, respectiv daca prezentul contract prezentat calatorului in modalitatile prevazute mai sus, contine informatiile prevazute in Ordonanta Guvernului nr. 2/2018 privind pachetele de servicii de calatorie si serviciile de calatorie asociate, precum si pentru modificarea unor acte normative. Fotografiile prezentate in cataloagele, ofertele speciale, site-urile, materialele publicitare sunt orientative si au caracter informativ, fara insa a afecta calitatea si cantitatea serviciilor contractate de calator.

2.3. In cazul pachetelor turistice de tip - eveniment, compuse din cel putin cazare + bilet de acces la eveniment (concert, festival, sport s.a), penalizarile de 100% din sumele achitate intervin din momentul incheierii contractului de servicii cu calatorul si nu se accepta rambursari/modificari, doar diferente de plata intre categoriile de bilet comandate si cele livrate efectiv, deoarece, din cauza complexitatii unor evenimente, pot surveni overbooking-uri sau modificari ale organizatorilor de eveniment, si se ofera intotdeauna variante alternative, de care calatorul este constient si le accepta din momentul semnarii contractului. In niciun caz Calatorul nu mai poate renunta la biletele comandate ferm, achizitionate si livrate, ci va fi doar despagubit cu diferenta pentru o categorie inferioara fata de cea comandata. In cazul in care categoria de bilet primita/hotelul vor fi de calitate superioara celor comandate initial, aceste upgrade-uri vor fi oferite de catre Organizator cu titlu gratuit Calatorului. 

2.4. Informatiile privind statele pe teritoriul carora, la data incheierii prezentului contract, este decretata stare de urgenta ori in privinta carora Ministerul Afacerilor Externe a formulat alerte de calatorie, sub forma de avertismente sau atentionari, sunt publice si pot fi consultate accesând http://www.mae.ro/travel-alerts. Prin urmare, Calatorul intelege sa contracteze serviciile ce fac obiectul prezentului contract fiind informat asupra acestor avertizari, atentionari sau alerte.

2.5. Contractul inceteaza de drept odata cu finalizarea prestarii efective a pachetului de servicii de calatorie inscris in documentele de calatorie.

III. Pretul contractului, modalitati si termene de plata

3.1. Pretul total al pachetului/serviciului de calatorie este in cuantum de ____________, si este compus din costul serviciilor turistice efective, comisionul Agentiei si TVA. Daca pretul nu este specificat in prezentul contract, atunci acesta este specificat in bonul de comanda (daca exista), alte documente de calatorie, cataloage, pliante, alte inscrisuri puse la dispozitie calatorului, site-ul Organziatorului, alte mijloace de comunicare electronica si/sau pe factura.

In situatia contractarii serviciilor de calatorie in regim Early Booking, Oferte Speciale, Last Minute, Rezervari Timpurii sau pachete turistice de tip - eveniment, reducerea este inclusa in pachet, iar procentul precizat se aplica numai serviciilor de cazare. In acest caz, orice modificare a contractului, solicitata de calator, determina anularea rezervarii cu penalizari si refacerea acesteia la pretul si conditiile din momentul reinscrierii. De asemenea, nerespectarea conditiilor de plata aplicate rezervarilor de tip Early Booking, Oferte Speciale, Last Minute, Rezervari Timpurii sau pachete turistice + bilet acces la eveniment determina modificarea pretului pachetului conform ofertei standard.

3.2. Modalitati de plata:

3.2.1. Facturarea și plata serviciilor de călătorie interne se vor efectua în LEI.

3.2.2. Facturarea serviciilor de călătorie externe se va efectua în EURO, iar plata acestora se poate realiza într-o singură monedă, EURO sau în LEI la​ cursul de vânzare (casa de schimb) de inchidere (LAST) din ziua precedenta plății, comunicat de ING Bank, conform art. 290 alin. 2 Cod Fiscal.

3.2.3. Plata serviciilor turistice interne (cu locul de desfasurare in Romania) se poate efectua si cu vouchere de vacanta. Plata serviciilor turistice se face respectand prevederile OUG nr. 8/2009, a normelor metodologice si anexelor acesteia. In cazul in care turistul renunta la pachetul de servicii turistice achizitionat cu vouchere de vacanta, agentia ii poate oferi acestuia un pachet de servicii turistice la o valoare initiala, mai putin penalitatile aferente, calculate conform prevederilor pct. 6.1. sau ii poate oferii turistului un pachet de servicii turistice la o valoare mai mare fata de pachetul achizitionat initial din care au fost scazute penalitatile aferente, cu plata diferentei de pret.   

3.2.4. Conform OUG 8/2009, in cazul renuntarii definitive la pachetul de servicii turistice de catre turist, Agentia de turism nu poate restitui turistului voucherele de vacanta sau contravaloarea acestora in bani.

3.2.5. Pachetul de servicii turistice care poate fi achizitionat pe baza voucherelor de vacanta va cuprinde servicii de cazare (minim si obligatoriu), alimentatie publica, transport, tratament balnear, agrement, toate cu locul de desfasurare pe teritoriul Romaniei.

3.2.6. Plata se poate face cash/la sediile sau cu virament bancar/depunere in conturile firmei SC Deluxe Moments SRL, pe baza facturii fiscale emise de catre Agentia Live Travel, cu mentiunea ca toate comisioanele si spezele bancare revin in sarcina platitorului

3.3. Termene de plata:

3.3.1. In cazul in care la incheierea contractului s-a perceput un avans, plata finala se va face astfel:

a) pentru serviciile de calatorie care necesita confirmare din partea prestatorilor, conform termenelor de plata comunicate de agentie in scris prin bonul de comanda sau alte mijloace de comunicare.

b) pentru serviciile de calatorie care nu necesita confirmare din partea prestatorilor, dupa cum urmeaza:

A. termene de plata oferta Standard
20% din pretul pachetului de calatorie la inscriere;
30% din pretul pachetului de calatorie cu minim 60 zile inaintea plecarii;
50% din pretul pachetului de calatorie cu minim 30 zile inaintea plecarii.

B. termene de plata oferta Early Booking, Oferte Speciale, Last Minute, Rezervari Timpurii
20% din pretul pachetului de calatorie la inscriere;
30% din pretul pachetului de calatorie la termenul limita al ofertei;
50% din pretul pachetului de calatorie cu minim 30 zile inaintea plecarii.

C. termene de plata pachetele turistice de tip eveniment 

50% din pretul pachetului turistic la inscriere; 

50% din pretul pachetului turistic cu 30 de zile inainte de data calatoriei.

*sau alte transe/rate de plata, la date stabilite de comun acord cu calatorul si mentionate in contract.

 

3.3.2. Pentru pachetele turistice de tip eveniment (sportive, concerte, festivaluri, incentive s.a), tarifele pentru fiecare categorie de bilete sunt diferite de preturile inscrise pe biletele furnizate, diferenta reprezentand valoarea la care aceste bilete pot fi procurate de la diferiti furnizori/terti, incluzand atat adaosul comercial al acestora, comisionul agentiei si TVA. Pretul pentru diferitele categorii ii va fi comunicat calatorului, de fiecare data in scris, si va corespunde punctual unei anumite oferte, cu caracter limitat si cu termene clare de plata pentru calator, pentru a putea fi respectata oferta de catre agentie, in limita disponibilitatilor furnizorilor.

Conditiile de plata de mai sus se aplica in toate cazurile, cu exceptia celor in care programul valorificat / confirmat are propriile reguli de achitare (vezi conditiile ofertei sau ale programului turistic).

3.3.3. Depasirea termenului de plata determina aplicarea unei penalitati de 0,3% pentru fiecare zi de intarziere, procent aplicat la suma neachitata.   

IV. Drepturile si obligatiile Organizatorului

4.1. Organizatorul se obliga sa furnizeze calatorului un bon de comanda, numai in situatia solicitarii unor pachete de servicii de calatorie care nu fac parte din oferta proprie/standard a agentiei de turism si care necesita confirmarea rezervarii din partea altor prestatori. In cazul solicitarii unor pachete de servicii de calatorie care se regasesc in oferta proprie a agentiei de turism sau, in cazul in care exista deja confirmare asupra rezervarii din partea altor prestatori, agentia poate furniza calatorului un bon de comanda, daca considera necesar.

4.2. In cazul in care, inainte de inceperea executarii pachetului, agentia de turism organizatoare este contrânsa sa modifice semnificativ oricare dintre principalele caracteristici ale serviciilor de calatorie (de exemplu; serviciile incluse in pachet, datele de calatorie, modificarea categoriei unitatii de cazare), precum si cerintele speciale ale calatorului acceptate in prealabil de organizator, calatorul are posibilitatea ca, intr-un termen de 5 zile sa accepte modificarea propusa sau sa inceteze contractul fara a plati vreo penalitate de incetare.

4.3. Agentia poate modifica pretul contractului, in sensul majorarii sau micsorarii, dupa caz, aratand totodata modul de calcul al majorarilor sau micsorarilor de pret ale contractului si numai daca modificarea are loc ca urmare a schimbarilor legate de: variatiilor costurilor de transport, a redeventelor si a taxelor aferente serviciilor de aterizare, debarcare/imbarcare in porturi si aeroporturi, a taxelor de calator, ori a cursurilor de schimb valutar aferente pachetului de servicii turistice contractat. Preturile stabilite in contract nu pot fi majorate in cursul celor 20 de zile calendaristice care preced data plecarii.

4.4. In cazul achizitionarii unui pachet de servicii de calatorie având in componenta si asigurarea transportului pe cale aeriana, transportatorul aerian, fara a cere acordul agentiei de turism care deruleaza programul tursitic, are dreptul de a modifica orele de zbor. Prin urmare, Organizatorul nu este raspunzator pentru decolarea/aterizarea avioanelor la o alta ora decât cea inscrisa in programul de calatorie. Pentru aceste intârzieri, compania aeriana este obligata sa asiste calatorii conform Regulamentului (CE) nr. 261/2004 al Parlamentului European si Consiliului din 11 februarie 2004 de stabilire a unor norme comune in materie de compensare si de sistenta a pasagerilor in eventualitatea refuzului la imbarcare si anularii sau intârzierii prelungite a zborurilor si de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 295/91, implementat prin Hotarârea Guvernului nr. 1912/2006. Orice problema privind operarea zborului si actiunile adiacente acestuia intra in competenta si responsabilitatea transportatorului, biletul de avion reprezentând contractul intre pasager si transportator. In cazul acestor pachete de servicii turistice, ziua de plecare si ziua de sosire nu sunt considerate zile turistice, acestea fiind destinate transportului.

4.5. In situatia achizitionarii unui produs de tip croaziera, linia de croaziera poate modifica, din motive ce tin de siguranta navigarii, numarul cabinei si amplasarea acesteia pe punti (o punte inferioara, una superioara, mai spre pupa sau spre prova etc.), doar cu o cabina de aceeasi categorie ca cea rezervata initial, caz in care calatorul nu va fi despagubit in niciun mod având in vedere ca este vorba de acelasi tip de cabina ca si cel rezervat.

4.6. In cazul in care, dupa inceperea calatoriei turistice, o parte importanta din serviciile turistice prevazute in contract nu este realizata sau Agentia constata ca nu le va putea realiza, aceasta este obligata:

a) sa ofere calatorului alternative corespunzatoare in vederea continuarii calatoriei turistice fara majorarea pretului, respectiv serviciile turistice oferite sa fie de aceeasi calitate si cantitate. In cazul oferirii unor servicii turistice de calitate superioara celor achizitionate initial, cu titlu gratuit, calatorul informat intelege sa le accepte, fara alte pretentii;

b) sa restituie calatorului sumele ce reprezinta diferenta dintre serviciile turistice achitate si cele efectiv prestate in timpul calatoriei turistice.

4.7. Agentia este raspunzatoare pentru buna executare a obligatiilor asumate prin contract, cu exceptia urmatoarelor cazuri:

a) cand neindeplinirea sau indeplinirea defectuoasa a obligatiilor asumate prin contract se datoreaza calatorului; b) cand neindeplinirea obligatiilor se datoreaza unor cauze de forta majora cf. legii sau unor imprejurari pe care nici Agentia, nici prestatorii de servicii nu le puteau prevedea sau evita inclusiv dar fara a se limita la: modificarea companiei aeriene, modificari de orar sau de itinerar, intarzieri in traficul mijloacelor de transport, defectarea mijlocului de transport, accidente, blocaje, lucrari sau reparatii pe drumurile publice), neindeplinirea grupului minim urmare a unor renuntari de ultima ora sau a neobtinerii vizelor pentru toti participantii. Agentia nu este raspunzatoare pentru prejudiciile cauzate calatorului ca urmare a intarzierilor curselor (inclusiv charter), a pierderii de bagaje si a altor imprejurari care revin exclusiv in sarcina transportatorului in temeiul actelor normative specifice si nu este obligata sa ramburseze contravaloarea serviciilor achizitionate.

c) cand neindeplinirea obligatiilor se datoreaza unui tert care nu are legatura cu furnizarea serviciilor prevazute in contract, iar cauzele care au determinat neindeplinirea obligatiilor au un caracter imprevizibil si inevitabil. In situatia de suprarezervare (overbooking) a unui hotel, determinata de activitatea hotelierilor, inainte sau dupa inceperea calatoriei, Agentia va oferi varianta de hotel in aceeasi zona sau intr-o zona apropiata, la aceeasi categorie sau de o categorie superioara fara sa modifice pretul; in cazul in care situatia de suprarezervare (overbooking) este anuntata calatorului, sau reprezentantului acestuia, cu minim 2  zile inainte de data plecarii, calatorul poate accepta varianta propusa sau poate anula calatoria fara penalizari, fara insa a avea dreptul de a solicita despagubiri suplimentare.

4.8. Organizatorul, parte in contract, este obligat sa acorde prompt asistenta calatorului aflat in dificultate, in cazul situatiilor de forta majora sau a unui eveniment pe care nici agentia de turism, nici furnizorul sau prestatorul de servicii, cu tot efortul depus, nu il puteau prevedea sau evita, cu conditia ca turistul calator sa contacteze agentia la telefon/whatsapp non-stop 004 0745229999 sau 004 0745229998 si sa o informeze asupra situatiei survenite si in special cu privire la: 

a) furnizarea de informatii corespunzatoare privind serviciile de sanatate, autoritatile locale şi asistenţa consulara;

b) efectuarea comunicarilor la distanţa şi sprijinirea calatorului in gasirea unor servicii de calatorie alternative. Agentia are posibilitatea de a pretinde un comision rezonabil pentru o astfel de asistenta in cazul in care calatorul este cel care a provocat situatia de dificultate in mod intentionat sau din propria neglijenta.

V. Drepturile si obligatiile calatorului

5.1. In cazul in care calatorul nu poate sa participe la calatoria turistica, indiferent de motive, acesta poate sa cesioneze contractul unei terte persoane care indeplineste toate conditiile aplicabile pachetului de servicii de calatorie contractat, cu obligatia de a anunta in scris Organizatorul cu cel putin 7 zile inaintea datei de plecare. Intre calatorul care nu poate participa la calatoria turistica contractata (cedentul), terta persoana (cesionarul) si agentia de turism (debitor cedat) urmeaza a se incheia un contract de cesiune cu privire la pachetul de servicii de calatorie contractate si cesionate.

Pentru calatoriile individuale, in cazul in care mijlocul de transport este avionul, cesiunea contractului poate fi efectuat numai daca exista posibilitatea transferarii locului de zbor. De asemenea, pentru calatoriile care necesita indeplinirea unor conditii speciale, ex: obtinerea vizelor turistice, se va tine seama de acestea pentru cesiunea contractului. Responsabilitatea incheierii contractului de cesiune revine dupa caz fie cedentului, fie cesionarului, si niciodata Organizatorului (debitorului cedat). Calatorul care cedeaza pachetul sau de servicii, precum si cesionarul, sunt responsabili in mod solidar la plata pretului calatoriei si a eventualelor costuri suplimentare aparute cu ocazia acestei cedari.

5.2. In cazul sejururilor de odihna si/sau de tratament cu locul de desfasurare in România, calatorul are obligatia sa respecte urmatorul program de acordare a serviciilor: cazarea se face de regula la ora 18,00 a zilei de intrare si se termina de regula la ora 12,00 a zilei de iesire inscrise pe documentele de calatorie (voucher, bilet de odihna si/sau tratament, bilet de excursie, etc.). Eventualele costuri suplimentare generate de neeliberarea spatiilor de cazare pâna cel târziu la orele specificate mai sus cad in sarcina exclusiva a calatorului. In functie de destinatie, orele de intrare, respectiv iesire, se pot modifica si sunt decise de unitatea hoteliera.

5.3. In cazul in care pretul contractului este majorat cu peste 10%, indiferent de motivele majorarii, conform art. 4.3., calatorul poate inceta contractul, având insa dreptul la rambursarea imediata de catre Organizator a sumelor platite, inclusiv comisionul.

5.4. Calatorul este obligat sa comunice Organizatorului, in termen de 5 zile calendaristice de la primirea instiintarii prevazute la cap. IV pct. 4.2 privind modificarea prevederilor esentiale ale contractului sau in timp util inainte de inceperea calatoriei, in cazul aplicarii clauzelor prevazute in cap. IV pct. 4.74. literele b) si c), hotarârea sa de a opta pentru:

a) incetarea contractului fara plata penalitatilor sau

b) acceptarea noilor conditii ale contractului.

5.5. In cazul in care calatorul decide sa participe la calatoria asupra careia s-au operat modificari in conditiile cap. IV pct. 4.2. se considera ca toate modificarile au fost acceptate si calatorul nu poate solicita despagubiri ulterioare datorate modificarilor de acest tip.

5.6. In cazul in care calatorul inceteaza contractul in temeiul 5.4 sau Organizatorul anuleaza calatoria turistica inaintea datei de plecare, calatorul are dreptul: 

   a) sa accepte la acelasi pret un alt pachet de servicii de calatorie de calitate echivalenta sau superioara, propus de Organizator; 

   b) sa accepte un pachet de servicii de calatorie de calitate inferioara propus de Organizator, cu rambursarea diferentei de pret, in sensul rambursarii diferentei de pret dintre cele doua pachete de calatorie, la momentul incheierii noului contract de prestare de servicii; 

   c) sa i se ramburseze toate sumele achitate in virtutea contractului. 

5.7. In toate cazurile mentionate la 5.6., calatorul are dreptul sa solicite Organiztorului si o despagubire, al carei cuantum poate fi stabilit prin acordul comun al partilor sau in baza unei hotarâri a instantei de judecata, pentru neindeplinirea prevederilor contractului initial, cu exceptia cazurilor in care: 

   a) anularea s-a facut din cauza nerealizarii numarului minim de persoane mentionat in contract, iar Organizatorul a informat in scris calatorul cu cel putin:

   (i) 20 de zile inainte de inceperea executarii pachetului, in cazul calatoriilor care dureaza mai mult de sase zile; 

   (ii) sapte zile inainte de inceperea executarii pachetului, in cazul calatoriilor care dureaza intre doua si sase zile; 

   (iii) 48 de ore inainte de inceperea executarii pachetului, in cazul calatoriilor care dureaza mai putin de doua zile; 

   b) anularea a intervenit din cauza unui caz de forta majora (circumstante imprevizibile, independente de vointa celui care le invoca si ale caror consecinte nu au putut fi evitate in ciuda oricaror eforturi depuse, in aceasta nefiind incluse suprarezervarile, caz in care responsabilitatea revine companiei aeriene sau unitatii de cazare) sau unor cauze dintre cele prevazute la cap. IV pct. 4.4. lit. b); 

   c) anularea s-a facut din vina calatorului. 

5.8. Calatorul are dreptul sa inceteze in orice moment, in tot sau in parte, contractul, iar in cazul in care incetarea ii este imputabila este obligat sa despagubeasca Organizatorul pentru prejudiciul creat acestuia, conform prevederilor Cap. VI din prezentul contract. Despagubirea se poate ridica la maximul pretului pachetului de servicii de calatorie contractat.

5.9. Prin exceptie de la punctul 5.8., calatorul are dreptul sa inceteze contractul privind pachetul de servicii de calatorie inainte de inceperea executarii pachetului, fara a plati vreo penalitate de incetare in cazul unor circumstante inevitabile si extraordinare care se produc la locul de destinatie sau in vecinatatea imediata a acestuia si care afecteaza in mod semnificativ executarea pachetului sau care afecteaza semnificativ transportul pasagerilor la destinatie, circumstante survenite dupa incheierea contractului si dovedite prin inscrisuri emise de Ministerul Afacerilor Externe, aviz emis de Camera de Comert si Industrie a României sau orice alt mijloc de proba.

5.10. In cazul incetarii contractului privind pachetul de servicii de calatorie, in conditiile art. 5.9., calatorul are dreptul la o rambursare completa a oricarei plati efectuate pentru pachet, dar nu are dreptul la vreo despagubire suplimentara.

5.11. In cazul in care calatorul alege sa se mute la un alt hotel decât cel contractat initial si achitat, responsabilitatea financiara a renuntarii ii apartine. Organizatorul va rezolva cerintele calatorului in limita posibilitatilor, eventualele diferente de pret urmând a fi suportate de catre calator.

In situatia in care calatorul solicita nemotivat schimbarea hotelului, structurii camerelor sau a oricarora dintre servicii, aceasta echivaleaza cu incetarea contractului, cu aplicarea penalitatilor prevazute la Cap. VI din prezentul contract la momentul respectiv si incheierea unui nou contract.

5.12. Calatorul este obligat sa achite la receptia unitatii hoteliere taxa de statiune, taxa de salubritate, precum si alte taxe locale, fara a putea pretinde despagubiri sau returnarea sumelor de la Organizator.

5.13. Calatorul este obligat sa prezinte la receptia unitatii hoteliere actele sale de identitate, precum si documentul de calatorie eliberat de agentie (voucher, bilet de odihna si/sau de tratament, etc.), in vederea acordarii serviciilor de calatorie. In cazul in care calatorul beneficiaza de bilete de odihna si tratament, este obligat sa prezinte la receptia unitatii hoteliere bilet de trimitere de la medicul de familie si dovada platii contributiilor pentru asigurari sociale, la zi.

5.14. Calatorul ia cunostinta ca serviciile pe care le achizitioneaza fara ca acestea sa faca parte din contractul cu agentia de turism, sunt in stricta responsabilitate a prestatorului local, sunt guvernate de legislatia tarii de destinatie, iar organizatorul nu are nici o responsabilitate asupra prestatiilor in cauza.

5.15. Daca pentru efectuarea calatoriei este necesara indeplinirea de catre calator a unor formalitati suplimentare (de ex. calatoria impreuna cu minori, situatia in care numele turistului este schimbat ca urmare a casatoriei/desfacerii ei, etc.), acesta are obligatia de a indeplini toate cerintele legale. Pentru o informare optima, Organizatorul recomanda si consultarea site-ului Politiei de Frontiera. In cazul in care calatorul nu isi respecta obligatia de a se informa cu privire la formalitatile suplimentare necesare in vederea efectuarii calatoriei care nu sunt in sarcina Organizatorului (de ex. in cazul calatoriei cu minori, imputernicire din partea parintelui sau reprezentantului legal ce nu il insoteste, cazier judiciar, sau orice alte documente suplimentare - enumerarea fiind exemplificativa), Organizatorul este exonerat de orice raspundere in cazul imposibilitatii efectuarii calatoriei.

5.16. Organizatorul recomanda calatorilor contactarea acestuia cu 24 ore inainte de plecare pentru reconfirmarea detaliilor de imbarcare (orar de zbor, loc imbarcare, etc.).

5.17. In cazul in care o singura persoana angajeaza servicii pentru un numar mai mare de calatori, conditiile contractuale se extind in mod automat asupra intregului grup pentru care au fost achitate serviciile.

5.18. Calatorul este obligat sa foloseasca mijloacele de transport, camera de hotel si bunurile din dotarea acesteia ca un bun proprietar si potrivit destinatiei lor. Organizatorul nu se face vinovat de eventualele pagube produse sau vatamari suferite de calator ca urmare a nerespectarii acestui alineat.

5.19. Calatorul are obligatia sa respecte locul, data si ora plecarii atât la dus cât si la intors, precum si locurile, datele si orele stabilite pe parcursul programului de calatorie contractat. Toate cheltuielile si daunele produse ca urmare a nerespectarii de catre calator a prevederilor privind locurile de intâlnire si orarele, vor fi suportate de catre acesta.

5.20. In cazul in care calatorul care a intrat pe teritoriul statului in care se realizeaza pachetul de servicii de calatorie refuza sa se mai intoarca in România si autoritatile din tara respectiva fac cheltuieli de orice natura cu acesta, calatorul respectiv are obligatia de a suporta toate aceste cheltuieli.

VI. Termeni si conditii speciale pentru produsul turistic de tip eveniment

6.1 Pachetele turistice de tip eveniment sunt acele pachete turistice care contin minim cazare + bilet de acces la eveniment (concert, festival, sport, motorsport s.a)

a. Serviciile de calatorie care contin bilete de intrare la evenimente sunt nerambursabile/nemodificabile, odata confirmate ferm, avand penalizari de 100%, care pot reprezenta integral sumele contractate. La unele evenimente, biletele pot fi transmisibile, de aceea, va fi posibila si cesionarea pachetului turistic, in conditiile contractuale cf. cap. 5, alin. 5.1.

b. Pretul acestor pachete turistice de servicii poate fi diferit de optiunile existente in piata pe segmente separate (cazare separat/hotel diferit) si bilet separat, existente pe diferite website-uri de profil. Pretul acestor pachete contine toate taxele si comisioanele companiilor intermediare, TVA si/sau alte costuri (de livrare etc.). Pretul si disponibilitatea acestor pachete sunt dinamice si pot fi diferite de la un moment la altul, data fiind complexitatea evenimentelor sportive sau artistice, iar rezervarea lor, chiar si dupa plata avansului, necesita, dupa rezervarea online, (re)confirmarea offline a unui agent specializat.

c. In cazul in care oferta initiala nu s-a confirmat dupa plata avansului sau suma integrala, Organizatorul nu obliga Calatorul sa cumpere ceva ce nu s-a confirmat. Daca noua disponibilitate si pret nu i se par acceptabile, Organizatorul ii va restitui integral sumele achitate la cererea expresa a Calatorului.

d. Orice rezervare va fi reconfirmata cu Calatorul, doar daca e cazul, daca au survenit schimbari fata de oferta initiala, iar odata rezervarea devenita ferma antreneaza penalizari de 100% din valoarea serviciilor contractate, chiar daca s-a achitat doar avans de 50% (numai dupa ce s-a incheiat si semnat contractul de servicii, a fost incasat avansul si serviciile au fost confirmate ferm). 

e. Datorita conditiilor stricte de rezervare si comercializare (penalizari) a acestor servicii turistice, Organizatorul recomanda Calatorului, fara a-i putea impune, incheierea *Asigurarii Turist Plus Premium la GENERALI SA (https://www.generali.ro/calatorii/produse/), pentru evitarea riscului unor pierderi materiale cauzate de aparitia unor probleme de natura personala (printre care: imbolnavire, deces rude pana la gr. II, concediere, divort). Asigurarea are conditiile proprii si Turistul este dator sa se informeze personal asupra produsului si a evenimentelor asigurate.

f. Calatorul va primi confirmarea serviciilor dupa plata avansului si incheierea contractului de servicii. Datorita complexitatii unor evenimente, ceea ce este disponibil in momentul interogarii si ofertarii poate disparea pana in momentul achizitionarii. Fara incheierea contractului de servicii de calatorie, emiterea facturii fiscale si plata/incasarea unui avans minim de 50% din valoarea pachetului, nu pot fi garantate serviciile ofertate initial de catre Agentie, deoarece platile in avans si penalizarile sunt de pana la 100% din valoarea contractata, odata confirmate aceste servicii de catre furnizori.

h. Disponibilitatea si preturile comunicate de catre agentie pentru aceste pachete de servicii de tip eveniment sunt valabile doar in momentul comunicarii. In cazul in care turistul a amanat mai mult timp pentru a lua o decizie, este indicat sa solicite o noua oferta si i se vor reconfirma disponibilitatea si noul tarif.

i. Dupa confirmarea ferma a pachetului de servicii tip eveniment, in cazul in care plata nu este facuta in timpul stabilit, intra in vigoare penalizari de pana la 0.3%/zi pentru intarzierea platii.

j. In cazul in care intervine un eveniment extern de forta majora (imbolnavirea artistilor, anularea evenimentului, conditii meteo nefavorabile) si evenimentul se anuleaza, Turistul are dreptul sa fie despagubit cu contravaloarea serviciilor neconsumate, respectiv biletul de intrare la eveniment la pretul inscris pe acesta. Restul pachetului turistic ramane valabil, iar decizia unilaterala a Calatorului de anulare a serviciilor va intra sub incidenta cap. 6. Renuntari, penalizari, despagubiri, alin. 6.1. > 6.11., cf. contract.

k. Tipul biletelor: Biletele de intrare la eveniment pot fi cartonate sau electronice. Tipul acestora depinde de fiecare organizator de eveniment, nu exista reguli general-valabile si nici asemanari sau coincidente. Biletele electronice se vor livra pe e-mail. Pentru bilete cartonate/printate si livrate in Romania se va percepe o taxa de curierat extra de aprox. 50 euro / livrare (pretul poate varia in functie de destinatie si de cele mai multe ori este inclus in pretul comunicat/ofertat initial al pachetului de servicii turistice). Pentru a evita costurile suplimentare, recomandam alegerea optiunii de ridicare a biletelor de la box - office-ul evenimentului, insa doar la acele evenimente unde este posibil si acest lucru va fi comunicat punctual turistului. In cazul meciurilor unde turistii primesc niste carduri/abonamente la receptia hotelului/pick-up point, acestia trebuie sa returneze cardul primit exact la punctul de unde a fost ridicat (receptie hotel/pick-up point), altfel vor fi penalizati cu sume intre 250 euro si 600 euro (sumele se pot schimba)/card nepredat si aceste sume vor fi facturate si imputate Calatorului, post-eveniment.

l. Livrarea biletelor: Biletele de intrare la evenimente se pot livra oricand, chiar si in ziua evenimentului, la receptia hotelului sau la pickup point. In functie de complexitatea evenimentelor, organizatorul de evenimente poate decide, din punct de vedere al securitatii si/sau al unor politici proprii de comercializare, sa restrictioneze livrarea biletelor in Romania sau modul de intrare in posesia biletelor de acces la eveniment! Turistul va fi informat punctual de catre agent, in momentul cand acesta are date concrete de la furnizorii nostri de servicii! Biletele odata comandate si confirmate de catre Organizator sunt garantate 100% de catre noi, de aceea Calatorul trebuie sa astepte pentru a fi informat cand si cum va intra in posesia biletelor (fizic / prin posta / curier, pe e-mail / e-ticket, de la box office-ul evenimentului / cu imputernicire de la Organizator / la receptia hotelurilor sau din anumite puncte de colectare/livrare, ale caror adrese si indicatii exacte le va primi in timp util pentru a participa la eveniment).

m. Data livrarii documentelor de calatorie: achitarea ultimei transe de plata din contract nu are nicio legatura cu data sau posibilitatea livrarii documentelor de calatorie si a biletelor catre Calator! In functie de politicile proprii ale organizatorului de eveniment, Organizatorul il va informa punctual pe Calator cu privire la data si modalitatea de intrare in posesie a documentelor finale de calatorie si acces la eveniment, cel mai tarziu chiar in data/ziua desfasurarii evenimentului, pana la cu 2(doua) ore inainte de inceperea evenimentului!

n. Biletele de intrare la eveniment, odata comandate si procurate de catre furnizorii nostri, nu mai pot fi returnate, rambursate, anulate! Cele care sunt si nominale, nu permit nici modificari de nume, fiecare eveniment avand conditii proprii de comercializare. In toate cazurile, penalizarile sunt de 100% din valoarea biletelor achizitionate. In cazul in care insa, categoria de bilet comandata initial nu corespunde categoriei primite uneori si datorita complexitatii unor evenimente, din diferite motive, inclusiv dar fara a se limita la acestea: ratiuni de securitate, epuizare de stoc, liste de asteptare, schimbari de repartizare a sectoarelor in sali etc., Calatorului i se va rambursa diferenta de categorie de pret, doar daca aceasta este inferioara si va primi un upgrade de categorie automat gratuit, in cazul in care aceasta este superioara. In niciun caz nu va putea refuza biletele odata comandate, platite si primite/livrate, penalizarea fiind de 100% din valoarea pachetului de servicii contractate.

6.2. Atunci cand o parte semnificativa din serviciile de calatorie nu poate fi executata astfel cum s-a convenit prin prezentul contract, Organizatorul ofera, fara costuri suplimentare pentru calator, servicii alternative corespunzatoare pentru continuarea derularii pachetului, pe cat posibil echivalente sau de mai buna calitate decat cele specificate in contract, inclusiv in cazul in care intoarcerea calatorului la locul de plecare nu este asigurata astfel cum s-a convenit. In cazul in care serviciile alternative propuse au drept consecinţa un pachet de o calitate mai scazuta decat cea specificata in prezentul contract, Organizatorul acorda calatorului o reducere adecvata si rezonabila a pretului. Calatorul poate respinge serviciile alternative propuse doar in cazul in care acestea nu sunt comparabile cu ceea ce s-a convenit prin prezentul contract sau reducerea de pret acordata este considerata justificat inadecvata. 

6.3. Daca este imposibil sa se furnizeze servicii alternative sau calatorul respinge serviciile alternative propuse, calatorul are dreptul, dupa caz, la reducerea pretului si/sau la despagubiri rezonabile si justificate, fara a inceta contractul de servicii privind pachetul de calatorie. 

VII.  Renuntari, penalizari, despagubiri

7.1. In cazul in care calatorul renunta din vina sa la pachetul de servicii de calatorie care face obiectul prezentului contract, el datoreaza Organizatorului penalizari dupa cum urmeaza: 

a) 50% daca anularea se face cu mai mult de 30 de zile calendaristice inainte de data plecarii; 

b) 80% daca anularea se face in intervalul 16-30 de zile calendaristice inainte de data plecarii; 

c) 100% daca anularea se face: 

- nu se prezinta la program; 

- intr-un interval mai mic de 16 zile calendaristice inainte de data plecarii (ori in ziua plecarii);

- in cazul in care calatorul nu este lasat sa treaca una din frontierele de pe traseul excursiei, din motive care sunt legate exclusiv de persoana sa sau din motive care nu pot fi imputate Agentiei;

 - in cazul in care calatorul nu respecta conditiile generale ale Agentiei, prezinta acte incomplete sau false, nu are pasaport sau nu achita integral excursia in termenele stipulate. Aceste penalizari se aplica la pretul contractului, mentionat la cap. 3, art. 3.1., in prezentul contract.

d) 100% pentru pachetele turistice de evenimente, imediat dupa confirmarea ferma. Neplata integrala a pachetului turistic de evenimente nu exonereaza Calatorul, in caz de renuntare, de la cuantumul penalizarilor si sumele de plata.

7.2. Penalizarile echivalente cu pretul contractului se aplica si in cazul in care calatorul nu ajunge la timp la aeroport sau la locul de plecare/destinatie, daca nu poate pleca in calatorie pentru ca documentele personale, necesare in vederea efectuarii calatoriei nu sunt conforme normelor legale sau este in imposibilitatea de a parasi teritorului tarii fiind intors de catre politia de frontiera din alte motive ce tin de persoana acestuia. 

7.3. In cazul in care plata pentru serviciile de calatorie interne a fost facuta cu, sau si cu vouchere de vacanta, penalizarea se va deduce in primul rand din valoarea voucherelor de vacanta. Daca penalizarea este mai mare decat valoarea voucherelor de vacanta, diferenta care depaseste valoarea voucherelor de vacanta se va retine din valoarea achitata prin alte instrumente de plata. In cazul in care valoarea voucherelor de vacanta este mai mare decat valoarea penalizarii, diferenta nu se restituie nici in vouchere de vacanta si nici in numerar in cazul in care calatorul nu doreste un alt serviciu turistic. Daca calatorul isi manifesta dorinta de a achizitiona un alt serviciu turistic, pentru o perioada ulterioara, atunci diferenta dintre valoarea voucherelor si valoarea penalizarii se va utiliza pentru acest nou serviciu. Termenul in care calatorul poate solicita noul pachet de servicii de calatorie este de maxim 2 luni de la data rezilierii contractului/renuntarea la serviciile de calatorie initiale. In cazul in care calatorul nu isi exprima optiunea in aceasta perioada, Organizatorul nu ii mai poate oferi acestuia nici un pachet de servicii de calatorie ulterior. 

7.4. In cazul in care calatorul care a contractat un pachet de servicii de calatorie cu Organizatorul si a achitat un avans, nu se prezinta in termenul specificat in bonul de comanda sau in termenul comunicat in scris pentru a achita ratele aferente sau restul de plata, contractul se considera reziliat de drept, iar Organizatorul are dreptul de a anula rezervarile efectuate in beneficiul calatorului, cu retinerea penalizarilor prevazute la pct. 7.1.

7.5. Pentru biletele de odihna si/sau de tratament cumparate prin organizatii sindicale, Organizatorul va face restituiri numai in baza cererilor de renuntare contrasemnate si stampilate de reprezentantul organizatiei sindicale.

7.6. In cazul in care o ambasada refuza sa acorde viza de intrare pentru efectuarea pachetului de servicii, calatorului i se vor retine toate taxele datoratede Agentie prestatorilor directi, precum si cheltuielile de operare proprii acesteia.

7.7. In cazul in care calatorul care a intrat pe teritoriul statului in care se realizeaza pachetul de servicii de calatorie refuza sa se mai intoarca in Romania si autoritatile din tara respectiva fac cheltuieli de orice natura cu acesta, calatorul respectiv are obligatia de a suporta toate aceste cheltuieli. 

7.8. Calatorul trebuie sa depuna in scris cererea de renuntare la pachetul de servicii de calatorie, la Agentia la care a achitat serviciile. In caz contrar, cererea de renuntare nu este luata in considerare. 

7.9. Organizatorul va acorda despagubiri in functie de gradul de nerespectare a obligatiilor din contract, conform prevederilor pct. 5.7. 

7.10. Organizatorul nu raspunde in situatii de greva, conflicte politice si de razboi, catastrofe, de pericol public, atac terorist, embargou international, precum si in cazul in care companiile aeriene stabilesc limite de raspundere. Toate aceste situatii care nu sunt imputabile niciunei parti se considera situatii de forta majora si exonereaza de raspundere Agentia. 

7.11. Toate sumele mentionate in prezentul capitol se vor retine de catre Agentie din avansul sau pretul total al pachetului de servicii de calatorie achitat de calator, fara a fi necesara interventia instantelor de judecata.

VIII. Reclamatii

8.1. Calatorul il informeaza fara intârzieri nejustificate pe Organizator, tinând cont de circumstantele cazului, in legatura cu orice neconformitate pe care o constata pe parcursul executarii unui serviciu de calatorie inclus in prezentul contract. 

8.2. Daca oricare dintre serviciile de calatorie nu se executa in conformitate cu cerintele prezentului contract, Organizatorul remediaza neconformitatea, cu exceptia cazului in care: 

   (a) este imposibil; sau 

   (b) implica cheltuieli disproportionate, tinând cont de anvergura neconformitatii si de valoarea serviciilor de calatorie afectate. 

Daca Organizatorul, in conformitate cu primul paragraf litera (a) sau (b) din prezentul alineat, nu remediaza neconformitatea, calatorul are dreptul de a beneficia de o reducere corespunzatoare a pretului pentru orice perioada in care a existat o neconformitate, cu exceptia cazului in care Organizatorul dovedeste ca neconformitatea este imputabila calatorului.

8.3. In cazul in care neconformitatea afecteaza in mod substantial executarea pachetului, iar Organizatorul a omis sa o remedieze intr-un termen rezonabil stabilit de catre calator, calatorul poate rezilia contractul privind pachetul de servicii de calatorie fara plata unor penalitati de reziliere si, dupa caz, poate sa ceara reducerea pretului si/sau despagubiri.

IX. Asigurari

9.1. Conform prevederilor OG nr. 2/2018 si ale Ordinului 156/2019 emis de Ministerul Turismului, calatorul este asigurat pentru rambursarea sumelor achitate de acesta in legatura cu pachetele de servicii de calatorie, in cazul insolventei agentiei de turism organizatoare si in legatura cu serviciile de calatorie asociate, cum sunt definite la art. 3 pct. 16 din OG nr. 2/2018, in masura in care Organizatorul faciliteaza servicii de calatorie asociate, la Societatea de Asigurare CITY INSURANCE.

Polita de Asigurare privind protectia in caz de insolventa a agentiei de turism organziatoare este:

Polita de Asigurare seria BN nr. 1298 valabila până la data de 29.05.2020 , data la care va fi reinnoita

Toate politele de asigurare sunt afisate pe pagina web a agentiei de turism http://www.livetravel.ro.

9.2.  Daca in prezentul contract este inclus transportul de pasageri, garantia prevazuta la art. 9.1. include repatrierea calatorilor, indiferent daca executarea pachetului este afectata de insolventa Organizatorului sau calatorul se afla in imposibilitatea intoarcerii la locul de plecare sau la locul convenit de parti.

9.3. Valoarea despagubirii:

9.3.1. In cazul in care calatoria nu a inceput, valoarea despagubirii este egala cu valoarea sumelor achitate efectiv de calator in baza prezentului contract, in masura in care serviciile relevante nu sunt furnizate ca urmare a insolventei Organizatorului.

9.3.2. Daca in prezentul contract este inclus transportul de pasageri si calatorul se afla in imposibilitatea intoarcerii la locul de plecare, din cauza insolventei Organizatorului, despagubirea este egala cu contravaloarea serviciilor de calatorie neprestate calatorului si achitate de acesta in baza acestui contract, la care se adauga costul repatrierii.

9.3.3. In cazul in care calatorul a beneficiat de repatriere in conditiile art. 9.2.:

a) Calatorul nu mai beneficiaza de nicio alta despagubire de la Asigurator, in situatia in care repatrierea intervine ca urmare a nerespectarii de catre Organizator a obligatiilor contractuale fata de partenerii sai;

b) Calatorul beneficiaza de rambursarea contravalorii serviciilor de calatorie neprestate si achitate de acesta in baza prezentului contract, fara a se scadea cheltuielile cu repatrierea efectuate de Asigurator, in cazul insolventei Organizatorului.

9.3.4. Asiguratorul poate propune calatorului o oferta de servicii alternative corespunzatoare pentru continuarea derularii pachetului, in conditiile prevazute de Ordinul nr. 156/2019 emis de Ministerul Turismului. In situatia in care calatorul accepta oferta propusa, acesta nu beneficiaza de nicio despagubire suplimentara.

9.4. Conditiile de despagubire:

9.4.1. Calatorul va anunta imediat Asiguratorul prin telefon sau fax in cazul in care Organizatorul aflat in stare de insolventa nu efectueaza repatrierea sa.

9.4.2. In cazul in care calatorul solicita de la Organizator rambursarea sumelor achitate si/sau a costului repatrierii, acesta transmite documentele justificative, in copie, catre Organizator, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire având obligatia sa pastreze documentele justificative, in original.

9.4.3. Calatorul poate solicita Organizatorului aflat in stare de insolventa, rambursarea sumelor achitate de acesta si/sau a costului repatrierii astfel:

a) in termen de maximum 30 de zile de la data declararii insolventei Organizatorului, daca aceasta a survenit ulterior datei incheierii pachetului neexecutat/executat partial;

b) in termen de 15 zile lucratoare de la data incheierii executarii pachetului in situatia in care declararea insolventei este anterioara acesteia.

9.4.4. In situatia in care se dispune radierea Organizatorului ca urmare a falimentului, calatorul va transmite solicitarea de rambursare a sumelor platite direct Asiguratorului in termen de 15 zile lucratoare de la data radierii.
9.4.5. In situatia prevazuta la alin. 9.3.2., calatorul poate solicita Organizatorului rambursarea costului repatrierii, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, in termen de 15 zile lucratoare de la data repatrierii.

9.4.6. In termen de 5 zile lucratoare de la data transmiterii solicitarii conform art. 9.4.3, 8.4.4. sau 9.4.5., dupa caz, Calatorul notifica in scris Asiguratorul in legatura cu solicitarea adresata Organizatorului privind rambursarea sumelor achitate de acesta si/sau a costului repatrierii.

9.4.7. In termen de 15 zile lucratoare de la data confirmarii de primire a notificarii de la art. 9.4.1. sau 9.4.4., dupa caz, calatorul transmite Asiguratorului, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, cererea de despagubire insotita de documentele justificative care cuprind cel putin urmatoarele:

a) contractul de comercializare a pachetului de servicii de calatorie;

b) confirmarile de primire precizate la art. 9.4.2. sau 9.4.5., dupa caz;

c) copiile documentelor care atesta achitarea serviciilor (de ex. chitante, ordine de plata), in cazul cererilor de rambursare a sumelor achitate de calator;

d) copiile documentelor de transport si cazare, dupa caz, in cazul cererilor de rambursare a costului repatrierii.

9.4.8. Despagubirea va fi platita in termen de 30 de zile lucratoare de la data primirii de catre Asigurator a documentelor justificative de la calator.

9.4.9. In cazul in care, dupa plata despagubirii, Organizatorul plateste sumele datorate calatorului, acesta restituie Asiguratorului despagubirea primita, in termen de 30 de zile lucratoare de la data primirii sumelor de la Organizator.

9.5. Facultativ, calatorul are posibilitatea incheierii unui contract de asigurare, care sa acopere taxele de transfer sau a unui contract de asistenta care sa acopere taxele de repatriere in caz de accidente, de boala sau deces, a unui contract de asigurare pentru bagaje, a unui contract de asigurare pentru servicii medicale la destinatie ori a unei asigurari storno sau altor tipuri de asigurari de calatorie. Organizatorul/Intermediarul recomanda incheierea unei asigurari storno pentru acoperirea eventualelor penalitati de anulare. Calatorul se poate informa in agentii despre cazurile acoperite de asigurarea storno, aceasta putând fi incheiata in agentia de turism de unde acesta a achizitionat pachetul de servicii de calatorie, daca agentia ofera acest tip de serviciu.

9.6. Organizatorul nu se face vinovat de eventuala nerespectare a obligatiilor stipulate in politele de asigurare contractate prin intermediul Organizatorului, deoarece aceasta este doar intermediar intre calator si asigurator.

 

X. Documentele contractului se constituie ca anexa la acesta si sunt urmatoarele:

a) voucherul, biletul de odihna/tratament, biletul de excursie, bonul de comanda, dupa caz;

b) programul turistic, in cazul actiunilor turistice;

c) cataloage/pliante/oferte/alte inscrisuri/etc. ale Organizatorului puse la dispozitia calatorului, in format tiparit sau pe suport electronic.

 

XI. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

11.1 Datele cu caracter personal prelucrate de Deluxe Moments SRL

Prelucrarea datelor cu caracter personal reprezinta orice operatiune sau set de operatiuni care se efectueaza asupra datelor dumneavoastra cu caracter personal.

Deluxe Moments SRL poate prelucra urmatoarele date cu caracter personal: nume, prenume, numar telefon, adresa domiciliu, adresa de e-mail, serie si nr. carte de identitate, serie si nr. pasaport, CNP, data nasterii, varsta copiilor, locul de munca, numele companiei (daca este aplicabil), numarul de inregistrare TVA (daca este cazul).

11.2 Persoanele vizate: calatori/turisti/beneficiari ai serviciilor de calatorie sau turistice, reprezentanti/imputerniciti/persoane de contact (parteneri contractuali) din cadrul companiilor sau institutiilor/autoritatilor publice.

11.3 Scopurile colectarii datelor cu caracter personal

Prelucram datele cu caracter personal, colectate in baza prezentului contract, in urmatorele scopuri:

-     Rezervarea, intermedierea, ofertarea si/sau comercializarea serviciilor si/sau pachetelor de servicii de calatorie, altor servicii turistice, evenimente culturale/sportive sau de alta natura, servicii de agrement sau calatorii de afaceri, executarea contractelor – respectiv in vederea indeplinirii obligatiilor contractuale pe care ni le asumam fata de dvs.;

-     In vederea indeplinirii obligatiilor legale stabilite in sarcina noastra.

11.4. Destinatarii datelor dumneavoastra cu caracter personal

Deluxe Moments SRL va considera toate informatiile colectate de la dumneavoastra ca fiind confidentiale si nu le va partaja cu terti (cu exceptia acelor persoane fizice si/sau juridice implicate in prestarea serviciilor rezervate sau achizitionate de dumneavoastra, respectiv partenerilor Deluxe Moments SRL  de afaceri, inclusiv partenerilor din afara Uniunii Europene, in cazul in care fara partajarea datelor dumneavoastra nu ati putea beneficia de serviciile achizitionate) fara consimtamântul dumneavoastra expres si anterior.

De asemenea, vom putea furniza datele dvs. cu caracter personal catre autoritati publice centrale si locale, autoritati judecatoresti, politie, parchet (in limitele prevederilor legale si/sau ca urmare a unor cereri intemeiate si expres formulate), etc  

11.5. Durata prelucrarii datelor cu caracter personal

Deluxe Moments SRL va prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal pana la finalizarea scopului pentru care au fost colectate sau ulterior, conform obligatiilor legale stabilite in sarcina noastra.

Ulterior, daca dumneavoastra sau reprezentantul legal/imputernicit nu veti exercita dreptul de opozitie/de stergere, conform legii, aceste date vor fi arhivate de catre Deluxe Moments SRL pe durata de timp prevazuta in procedurile interne sau vor fi distruse.

11.6. Drepturile persoanelor vizate. Conform prevederilor legale aplicabile, beneficiati de urmatoarele drepturi: dreptul de a fi informat, dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul de stergere a datelor ("dreptul de a fi uitat"), dreptul la restrictionarea prelucrarii, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opozitie si drepturi legate de procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri.

De asemenea, va este recunoscut dreptul de a depune o plângere in fata unei autoritati de supraveghere si de a introduce o cale de atac judiciara. In acest scop, in Romania, autoritatea de supraveghere este: www.dataprotection.ro

11.7. Exercitarea drepturilor dumneavoastra. Pentru exercitarea acestor drepturi va puteti adresa Deluxe Moments SRL prin transmiterea unei cereri scrise, datate si semnate la adresa: Sos. Bucuresti – Pitesti, Km. 110, Complex Iatsa - Stefanesti, Arges sau prin transmiterea unui e-mail catre contact@livetravel.ro.

11.8. Prin semnarea prezentului contract, dumneavoastra confirmati ca ati citit, ati fost informat(a) corect, complet, ati luat cunostinta de continutul acestui document, il intelegeti pe deplin si sunteti de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal ale dvs si ale persoanelor pentru care faceti rezervarea, de catre Deluxe Moments SRL

Pentru detalii privind prelucrarea datelor cu caracter personal de catre Deluxe Moments SRL, puteti accesa site-ul www.livetravel.ro sectiunea Politica de confidentialitate.

11.9. CONSIMTAMÂNTUL PARENTAL IN CONTEXTUL PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL ALE MINORILOR (se va completa doar daca vor exista minori - beneficiari indirecti ai serviciilor contractate)

Subsemnatul(a), .........................................................................................................., (nume – prenume: parinte / reprezentant legal / imputernicit al reprezentantilor legali), in calitate de ................................................. (parinte / reprezentant legal / imputernicit al reprezentantilor legali) al minorului / minorilor ………………………………………....................................................................................................................................................................................... in varsta de ........................... ani, prin prezenta consimt in numele sau (lor) ca Deluxe Moments SRL  sa poata prelucra datele cu caracter personal legate de numele si vârsta minorului(lor), serie si numar pasaport / carte de identitate, in scopul rezervarii / comercializarii pachetelor turistice / biletelor de avion al caror beneficiar direct sau indirect va fi minorul.
Prin semnarea prezentului contract confirm ca am citit, am fost informat(a) corect, complet, am luat cunostinta si inteleg pe deplin drepturile de care beneficiez privind protectia atât a datelor personale proprii, cât si protectia datelor personale ale minorului.

 

XII. Dispozitii finale

12.1. Prezentul contract a fost incheiat in doua exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

12.2. Comercializarea pachetelor de servicii de calatorie se va face in conformitate cu prevederile prezentului contract si cu respectarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 2/2018 privind pachetele de servicii de calatorie si serviciile de calatorie associate, precum si pentru modificarea unor acte normative.

12.3. Toate unitatile de cazare, precum si mijloacele de transport sunt clasificate de catre organismele abilitate ale tarilor de destinatie, conform procedurilor interne si normativelor locale acolo unde acestea exista, care difera de la o tara la alta si de la un tip de destinatie la altul.

12.4. Calatorul declara ca Organizatorul l-a informat complet cu privire la conditiile de comercializare a pachetelor de servicii de calatorie in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2018. Prin semnarea acestui contract, sau prin acceptarea pachetelor de servicii de calatorie inclusiv in cazul celor achizitionate la distanta prin mijloace electronice, calatorul isi exprima acordul si luarea la cunostinta cu privire la conditiile generale de comercializare a pachetelor de servicii de calatorie, in conformitate cu oferta Organizatorului.

12.5. Calatorul declara ca anterior incheierii prezentului contract Organizatorul i-a furnizat toate informatiile esentiale privind serviciile contractate, cum ar fi: destinatia, itinerariul, perioada calatoriei, numarul de nopti incluse, mijloacele de transport, unitatile de cazare si serviciile de masa oferite, alte servicii incluse in pachet, numarul minim de persoane necesar efectuarii serviciilor de calatorie, abilitati lingvistice necesare calatorului pentru comunicarea orala, informatii pentru persoane cu mobilitate redusa, informatii generale despre regimul vizelor si pasapoartelor si privind formalitatile legate de sanatate in tara de destinatie, informatii privind agentia de turism organizatoare/intermediara, pretul total al pachetului, modalitatile de plata, informatii privind posibilitatea calatorului de a inceta contractul oricând inainte de inceperea executarii pachetului si informatii privind asigurarea facultativa sau obligatorie care sa acopere costurile incetarii contractului de catre calator sau costurile de asistenta, inclusiv taxele de repatriere, in caz de accident, de boala sau de deces, cu care este in mod expres de acord.

12.6. Litigiile aparute intre parti se rezolva pe cale amiabila in caz contrar partile inteleg sa se adreseze instantelor de judecata competente. 

12.7. Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 

 

 

Organizator,    

Deluxe Moments SRL  - Agentia de Turism Live Travel

Reprezentant (nume, prenume)

_____________________________________________

Functia_______________________________________

Semnatura/Stampila ____________________________

 

Calator,

 

Nume si prenume

_________________________________________ ________

Semnatura

_________________________________________________